Partners Section:

 1. New movie releases
 2. New movie releases
 3. New movie releases
 4. New movie releases
 5. New movie releases
 6. New movie releases
 7. New movie releases
 8. New movie releases
 9. New movie releases
 10. New movie releases
 11. New movie releases
 12. New movie releases
 13. New movie releases
 14. New movie releases
 15. New movie releases
 16. New movie releases
 17. New movie releases
 18. New movie releases
 19. New movie releases
 20. New movie releases
 21. New movie releases
 22. New movie releases
 23. New movie releases
 24. New movie releases
 25. New movie releases
 26. New movie releases
 27. New movie releases
 28. New movie releases
 29. New movie releases
 30. New movie releases
 31. New movie releases
 32. New movie releases
 33. New movie releases
 34. New movie releases
 35. New movie releases
 36. New movie releases
 37. New movie releases
 38. New movie releases
 39. New movie releases
 40. New movie releases
 41. New movie releases
 42. New movie releases
 43. New movie releases
 44. New movie releases
 45. New movie releases
 46. New movie releases
 47. New movie releases
 48. New movie releases
 49. New movie releases
 50. New movie releases
 51. New movie releases
 52. New movie releases
 53. New movie releases
 54. New movie releases
 55. New movie releases
 56. New movie releases
 57. New movie releases
 58. New movie releases
 59. New movie releases
 60. New movie releases
 61. New movie releases
 62. New movie releases
 63. New movie releases
 64. New movie releases
 65. New movie releases
 66. New movie releases
 67. New movie releases
 68. New movie releases
 69. New movie releases
 70. New movie releases
 71. New movie releases
 72. New movie releases
 73. New movie releases
 74. New movie releases
 75. New movie releases
 76. New movie releases
 77. New movie releases
 78. New movie releases
 79. New movie releases
 80. New movie releases
 81. New movie releases
 82. New movie releases
 83. New movie releases
 84. New movie releases
 85. New movie releases
 86. New movie releases
 87. New movie releases
 88. New movie releases
 89. New movie releases
 90. New movie releases
 91. New movie releases
 92. New movie releases
 93. New movie releases
 94. New movie releases
ELIGIBLE AREA
ROMANIA
SERBIA

Cooperare teritoriala europeana 2014-2020: reglementari financiare pentru 12 programe

Guvernul a adoptat, astăzi, o Ordonanță referitoare la cele 12 programe pe care România le gestionează, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în perioada 2014-2020, în cadrul Obiectivului „Cooperare teritorială europeană" (Interreg). MDRAP coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente acestor programe şi este Autoritate de management (AM) pentru 6 dintre aceste programe şi Autoritate naţională (AN) pentru alte 6.

Ordonanţa reglementează modul de alocare a fondurilor către bugetele instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, şi stabileşte circuitele financiare ale programelor de cooperare teritorială europeană. Este vorba atât de fondurile externe nerambursabile, cât şi de cofinanțarea de la bugetul de stat.

Actul normativ prevede, astfel, modul de întocmire a documentelor bugetare, fiind specificate ce tipuri de sume vor fi cuprinse în bugetul MDRAP, cu rol de AM /AN, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a fondurilor programelor.

Ordonanța prevede posibilitatea suportării, de la bugetul de stat, a unei părți din cofinanțarea necesară şi a acordării de plăți în avans către proiecte și către contractori, conform prevederilor legale în vigoare.

Ordonanța reglementează, de asemenea, transferul de fonduri de la AM/AN la beneficiari și responsabilitățile acestora în recuperarea oricăror sume plătite necuvenit în cadrul programelor derulate. Pentru alinierea la regulamentele programelor, actul normativ prevede obligativitatea efectuării controlului de prim nivel asupra beneficiarilor lideri sau parteneri din România ai unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, precum și a constituirii sistemului național de control de prim nivel. Acesta are atribuții de verificare a furnizării de produse și de servicii cofinanțate, a realizării lucrărilor, a conformităţii cheltuielilor declarate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru proiectul respectiv. În același sens, beneficiarii sunt obligați să asigure accesul autorităților cu atribuții de verificare, control de prim nivel și audit la locațiile proiectelor și la documentele și informațiile legate de acestea.

Cele 12 programe de cooperare teritorială europeană beneficiază de cofinanţare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate (ENI), astfel:

- FEDR:

1. Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

2. Programul Interreg V-A România- Ungaria;

3. Programul transnaţional Dunărea;

4. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

5. Programul de cooperare URBACT III;

6. Programul de cooperare INTERACT III;

7. Programul de cooperare ESPON 2020

- IPA II:

8. Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia.

- ENI:

9. Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;

10. Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

11. Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

12. Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Pentru sprijinirea beneficiarilor finanţării, se asigură de la bugetul de stat un procent de maxim 13% din cheltuielile eligibile în cazul proiectelor finanțate din FEDR și IPA și de maxim 8% pentru programele finanțate din ENI.

Informații suplimentare:

Obiectivul „Cooperare teritorială europeană" (Interreg) vizează dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere prin inițiative locale și regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaționale prin acțiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, prin realizarea de activități de conectare în rețea și prin schimburi de experiență între autoritățile regionale și locale. Interreg reprezintă unul dintre scopurile Politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Programele Interreg presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante:

• între regiuni din state vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people";

• între regiuni dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;

• între regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020

Sursa: http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/cooperare-teritoriala-europeana-2014-2020-reglementari-financiare-pentru-12-programe

Latest news


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1121

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1121

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1121

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1121

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1123
Written on 29/09/2015, 13:57 by stanoievici
European Commission - Press releaseOvercoming the remaining obstacles to cross border cooperation: Commission seeks views from citizens Vienna, 21...
Written on 22/09/2015, 09:07 by danibardos
For the last 25 years, the European Union has been investing in cross-border cooperation through Interreg, a financing instrument for regional...
Written on 15/09/2015, 06:19 by stanoievici
s-a-lansat-primul-apel-de-proiecte-pentru-programul-interreg-ipa-de-cooperare-transfrontaliera-romania-serbiaThe first call for proposals was launched on 15 September 2015 for the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme, with a budget of...
Written on 09/09/2015, 06:08 by stanoievici
Conferința de lansare a Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 50 de milioane de euro pentru cooperarea...
Written on 21/08/2015, 05:56 by cioba
As a result of technical difficulties independent of RO CBC Timișoara activities, we are informing you that the new location for the Partner Search Forum...
Written on 20/08/2015, 08:44 by danibardos
Guvernul a adoptat, astăzi, o Ordonanță referitoare la cele 12 programe pe care România le gestionează, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi...
Written on 20/08/2015, 08:07 by danibardos
The Joint Secretariat within the Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara will organize in the following period four Partner Search Forum...
Written on 17/08/2015, 12:56 by stanoievici
applicant-s-guide-for-the-call-for-proposalsApplicant's Guide for the Call for proposals.  
Written on 17/08/2015, 12:50 by stanoievici
applicant-s-guide-for-the-call-for-strategic-projects-proposalsApplicant's Guide for the Call for proposals.   Applicant's Guide for the Call for strategic projects proposals.  
Written on 17/08/2015, 06:25 by danibardos
During 13-14 August 2015, the ninth meeting of the Joint Monitoring Committee for Romania-Republic of Serbia IPA CBC Programme (JMC 2007-2013) and the...
Written on 07/08/2015, 09:04 by stanoievici
Interreg IPA Cross-border Cooperation Romania – Serbia Programme was approved by the European Commission on the 6th of August 2015. The Joint Monitoring...
Written on 02/07/2015, 12:31 by stanoievici
Out of the 127 slogans submitted, the jury has selected the top 5 most original and catchy slogans representing cooperation across borders. Vote now by...
Written on 17/06/2015, 10:37 by stanoievici
The Ministry of Regional Development and Public Administration, acting as Managing Authority for Interreg-IPA CBC Romania - Serbia Programme launches for...
Written on 07/05/2015, 06:19 by stanoievici
slogan-contest-for-interreg After last year’s success of the video contest, we decided that everyone’s creative input could be of great use to find a catchy slogan to complement...
Written on 04/05/2015, 07:11 by stanoievici
Autorităţile judeţene din Caraş-Severin se pregătesc pentru a putea accesa proiecte pe programul InterReg, ce va fi lansat în această toamnă, pentru...
Written on 21/04/2015, 12:18 by stanoievici
Interreg 25 years Project Slam - Call for proposal NOW OPEN! Who wants to be the most representative Interreg project (and programme) of the last 25...
Written on 31/03/2015, 14:30 by stanoievici
Versiunea revizuită a Programului Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia a fost transmisă astăzi la Comisia Europeană Program...
Written on 16/02/2015, 15:14 by stanoievici
Dear Interreg partners, Just before the end of last year, we have launched the call for applications for the RegioStars Awards 2015. The deadline for...
Written on 11/02/2015, 09:08 by stanoievici
Proiectul ”Flood prevention - for better life quality” urmărește o strategie comună pentru intervenție în situații de urgență în orașele Reșița (jud....
Written on 24/09/2014, 07:41 by stanoievici
The Joint Technical Secretariat of the Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme organized on 19 September 2014 the European...
Written on 17/09/2014, 13:02 by stanoievici
La mijlocul lunii septembrie, cetățenii Europei, alături de vecinii de la granițe, sărbătoresc din nou Ziua Cooperării Europene. Evenimentul organizat sub...
Written on 11/09/2014, 12:59 by stanoievici
În data de 9 septembrie 2014, Comitetul Comun de Monitorizare a aprobat, prin procedură scrisă, varianta finală a Programului de Cooperare...
Written on 11/07/2014, 12:11 by stanoievici
Dear Interreg partners, DG REGIO and Debating Europe* (an online platform for discussion) are co-organising an online debate on Cross-border cooperation:...
Written on 10/07/2014, 11:33 by stanoievici
Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România) și Autoritatea Națională (Biroul de Integrare Europeană...
Written on 21/05/2014, 09:12 by stanoievici
În perioada 19-20 mai 2014 la Bruxelles a avut loc Întâlnirea anuală de a autorităților de management al programelor de cooperarea teritorială europeană...
Written on 03/03/2014, 17:15 by stanoievici
În data de 03 martie 2014 la Reșița, jud. Caraș-Severin, Autoritatea de Management împreună cu Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT Timișoara au...
Written on 28/01/2014, 16:15 by danibardos
The Workshops for Serbian partners of the projects financed under the Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme will be...
Written on 24/01/2014, 08:45 by stanoievici
Joint Technical Secretariat within Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara announces the organisation of 8 Workshop for projects financed...
Written on 10/01/2014, 00:00 by danibardos
INTERACT Point Viborg, on behalf of the INTERACT programme (www.interact-eu.net), is inviting interested parties to submit a quotation for a short-term...
Written on 06/11/2013, 11:53 by stanoievici
Tender...
Written on 25/10/2013, 16:13 by danibardos
Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara launched the recruitment competition for ocupying the JTS Consultant RO job. The deadline for...
Written on 11/07/2013, 22:00 by danibardos
Be part of this year’s European Cooperation Day! Join in on the celebration of European Cooperation Day by designing a poster that represents cooperation...
Written on 14/03/2013, 22:00 by danibardos
Consiliul Local Sisesti, in parteneriat cu Consiliul Judetean Mehedinti si Primăria Mosna din Republica Serbia, implementează în perioada noiembrie 2012 –...
Written on 05/02/2013, 22:00 by stanoievici
The application of revised Procedure for verification of public procurements carried out by the project partners for Romania-Republic of Serbia IPA...
Written on 04/02/2013, 10:07 by danibardos
Common actions, common values - Resita and Kikinda together for the future Resita City Hall in partnership with Kikinda Municipality from Republic of...
Written on 29/01/2013, 10:49 by danibardos
The Joint Technical Secretariat within the Regional Office for Cross-border Cooperation Timişoara is announcing the beneficiaries of the Romania –...
Written on 23/01/2013, 14:05 by danibardos
Drobeta Turnu Severin City Hall in partnership with Kladovo Municipality implements the `Monitoring and control system of the physical, chemical and...
Written on 16/01/2013, 14:22 by stanoievici
The European Commission has launched the seventh edition of the contest RegioStars. The competition aims to identify and reward innovative projects...
Written on 06/12/2012, 22:00 by danibardos
Opening competition for First Level Controller (1 post - determined period - till 07.04.2013) within Regional Office for Cross-border Cooperation...
Written on 24/09/2012, 15:17 by danibardos
Echipa Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia s-a alăturat și în acest an campaniei de sărbătorire a Zilei Cooperării...
Written on 17/05/2011, 08:36 by stanoievici
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara va organiza in luna mai a.c. doua evenimente de tipul...
Written on 19/04/2011, 14:36 by danibardos
Opening competition for First Level Controller (1 post - determined period - 1 year) within Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara under...
Written on 12/04/2011, 10:11 by stanoievici
The Joint Technical Secretariat within the Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara will organize in April 2011 the...
Written on 06/04/2011, 07:56 by stanoievici
Opening competition for First Level Controller (1 post - determined period - 1 year) within Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara under...
Written on 24/03/2011, 15:59 by danibardos
The Ministry of Regional Development and Tourism from Romania in partnership with the European Integration Office from the Republic of Serbia is launching...
209560
Written on 07/03/2011, 00:00 by danibardos
Aici trebuie tradus în engleză. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin în parteneriat cu Primăria Negotin invită în data de 10.03.2011 de la...
Written on 15/11/2010, 00:00 by stanoievici
Opening competition for JTS Project Manager Consultant SE (1 post) within Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara under the Romania -...
Written on 12/08/2008, 10:00 by admin
Publicarea Ordinelor de cheltuieli eligibile aferente axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului IPA deCooperare Transfrontalieră România-Republica...
Written on 12/08/2008, 00:25 by admin
Lansarea achiziţiei publice având ca obiect serviciul de organizare a Comisiei de Evaluare pentru axeleprioritare 1, 2 şi 3
Written on 12/08/2008, 00:17 by admin
Autoritatea de Management a Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia organizează o consultare publică privind...
Written on 10/08/2008, 06:30 by admin
Concurs pentru ocuparea postului de Consultant manager contract AT - technic în cadrul Secretariatului Tehnic Comun al Programului IPA de Cooperare...
Written on 07/07/2007, 09:54 by admin
The Romania - Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme. Applicant's Guide Romania - Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation...
 
June 2019
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

We have 53 guests and no members online


Warning: include(/var/www/vhosts/romania-serbia.net/includes/wrapper.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/templates/rhuk_milkyway25/index.php on line 569

Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/romania-serbia.net/includes/wrapper.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/vhosts/romania-serbia.net/old/templates/rhuk_milkyway25/index.php on line 569