The fourth meeting of the Monitoring Committee of the Interreg IPA Romania-Serbia Programme

The fourth meeting of the Monitoring Committee of the Interreg IPA Romania-Serbia Programme took place, in a hybrid format, on the 13th of December in order to evaluate the cross-border activities performed in 2023 for technical implementation of the Interreg-IPA CBC Romania-Serbia Programme (2014-2020) and the Interreg IPA Romania-Serbia Programme (2021-2027).

The Managing Authority representatives welcomed in Bucharest, at the headquarters of the Ministry of Development, Public Works and Administration, a Serbian delegation representing the Ministry of the European Integration. They joined the online MC meeting, together with the European Commission representative, the Joint Secretariat team and other people representing local or regional institutions and NGO`s.

The topic of today`s discussion included technical evaluation of 2014-2020 Programme implementation, a report about the communication activities performed in 2023 and important aspects about 2021-2027 Programme implementation status.

RO

Cea de a patra întâlnire a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA România-Serbia a avut loc, într-un format hibrid, pe 13 decembrie, în scopul evaluării activităților transfrontaliere desfășurate în cursul anului 2023 pentru implementarea tehnică a Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (2014-2020) și a Programului Interreg IPA România-Serbia (2021-2027).

La sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din București, reprezentanții Autorității de Management au primit vizita unei delegații sârbe reprezentând Ministerul Integrării Europene din Serbia, în calitate de Autoritate Națională a Programului. Aceștia s-au alăturat ședinței online a Comitetului de Monitorizare, împreună cu reprezentantul Comisiei Europene, echipa Secretariatului Comun și a altor persoane reprezentând instituții locale, regionale sau ONG-uri.

Tema discuției a inclus evaluarea tehnică a implementării Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (2014-2020), un raport despre activitățile de comunicare desfășurate în 2023 și aspecte importante privind stadiul implementării Programului Interreg IPA România-Serbia (2021-2027).

SR

Četvrti sastanak Odbora za praćenje Programa Interreg IPA Rumunija-Srbija održan je, u hibridnom formatu, 13. decembra radi evaluacije prekograničnih aktivnosti sprovedenih tokom 2023. godine za tehničku implementaciju Programa Interreg-IPA CBC Rumunija-Srbija (2014-2020) i Programa Interreg IPA Rumunija-Srbija (2021-2027).

Predstavnici Upravljačkog tela dočekali su u Bukureštu, u sedištu Ministarstva razvoja, javnih radova i uprave, delegaciju iz Srbije koja predstavlja Ministarstvo evropskih integracija. Oni su se pridružili onlajn sastanku Odbora za praćenje zajedno sa predstavnikom Evropske komisije, timom Zajedničkog sekretarijata i drugim osobama koje predstavljaju lokalne ili regionalne institucije i NVO-ove.

Tema današnje diskusije obuhvatala je tehničku evaluaciju implementacije Programa za period 2014-2020, izveštaj o komunikacionim aktivnostima sprovedenim u 2023. godini i važne aspekte statusa implementacije Programa za period 2021-2027.

Facebook
Twitter